Representants de diferents entitats es reuneixen per coordinar la seva tasca a la TCB | Jordi Tardós Jorba

El passat dia 9 de febrer es va signar l’acta constitucional de la Taula Cívica de Bellaterra (TCB). En ella hi participen entitats amb gran representativitat a Bellaterra i alguns partits que desenvolupen la seva activitat principal al veïnat. Conjuntament, es proposen articular l’estructura social del poble i canalitzar les inquietuds i necessitats de la població.

En la primera assemblea es va redactar i aprovar el reglament, nomenar les figures d’un Coordinador i Secretari – que exerciran les seves funcions durant un període de dos anys – i establir els Grups de Treball.  Les àrees d’actuació que han prioritzat són les de Mobilitat, Sanitat i Solidaritat, Cultura i Sostenibilitat.

Algunes de les entitats implicades són les Associacions de Veïns (AAVV de Terranova, AAVV Can Domènech, AAVV Turó de Sant Pau i la Unió de Veïns de Bellaterra), entitats de caire cultural (Coral del Turó de Sant Pau, Companyia de teatre La Inestable, Associació Fòrum Bellaterra), esportives (Club Bellaterra), mediambientals (Amics de Sant Pau del Riu Sec), educatives (Grup Escolta Bellaterra, Llar d’En Pitus), entre altres com el Consell Parroquial, Bellaterra per la Independència ANC, Esquerra Republicana i Agrupació d’Electors Àlvar Roda.