Les oficines de la EMD de Bellaterra sobre el Centre Cívic, a la Pl. Joan Maragall | Jordi Tardós

Els resultats de la consulta sobre Bellaterra municipi celebrada el setembre de 2015 van ser clars. El 94% dels bellaterrencs votaven “sí” a la independència de Bellaterra, el 5% “no” i el 1% “altres”.

Tot i això, el govern de Cerdanyola s’ha mostrat dialogant i ha ofert la negociació d’un nou conveni fet a partir de grups polítics i participació ciutadana. Per la seva banda, la EMD de Bellaterra descarta aquesta opció sense unes condicions prèvies. En primer lloc, volen establir un temps de negociació de fins a 6 mesos. En segon lloc, sotmetre a votació el nou conveni i que els bellaterrencs puguin triar entre la independència o el nou conveni elaborat. Finalment, en cas de tenir més vots l’opció d’independència, proposen que haurien de donar-li suport.

Si més no, l’Ajuntament de Cerdanyola no ha acceptat establir condicions a priori i per tant, sembla que la EMD de Bellaterra decidirà anar directament per la via del Parlament.

Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola, precisa que no posaran pals a les rodes en el camí de Bellaterra cap al Parlament. En els últims anys, el clima entre ambdues localitats ha estat caracteritzat per la tensió, la conflictivitat i la via judicial. El govern de Cerdanyola espera que la EMD de Bellaterra tiri el procés endavant sola i veure quins suports pot obtenir.