Fina Garcia, presidenta de l’Associació de Veïns de Can Domènec. | Carles Pla

 

Quan i com es va formar la seva associació?

L'AVV de Can Domènec va néixer el 1996 per fer front a una sèrie de problemes específics, alguns encara vigents, que afectaven al barri. Es va considerar que aquests serien reivindicats amb més fermesa des dels mateixos veïns.

 

On es situa el barri de Can Domènec i quina és la seva història?

  

Can Domènec està situat a l'extrem sud-est de Bellaterra i la seva història coincideix amb la d'aquesta, doncs algunes de les primeres cases de la població es van construir en aquest indret a prop de la masia que li dóna nom.

 

 

Quants bellaterrencs representa?

A Can Domènec hi ha 135 cases amb un total aproximat de 470 veïns i l'Associació funciona amb una presidenta, una secretària, un tresorer i quatre vocals que convoquen reglamentàriament les assemblees de socis.

 

  

Com és la relació amb les altres entitats de Bellaterra?

 

La relació passa per la participació en el Consell de Cultura i la Taula Cívica de Bellaterra entre altres actes. El contacte amb les altres associacions de veïns és cordial i fluïda.

 

Quines qüestions troben de més importància en l'actualitat de Bellaterra?

Pensem que la problemàtica més gran són les amenaces exteriors (abocador de Can Fatjó i Interpolar). La mobilitat al voltant de les escoles, la circulació, la recollida d'escombraries, el dèficit sanitari, el manteniment dels espais públics i la seguretat són problemes que es mantenen malgrat el pas dels anys i els canvis de consistori a Cerdanyola.