Av. Joan Fàbregas | Família Roda Fàbregas

Temps enrere el barri de Bellaterra no existia. L’empresa encarregada de la seva construcció era Fomento de la Vivienda Popular, posteriorment anomenada Fomento Barcelonés de Inversiones. El seu president era Joan Bautista Viza Caball, advocat tradicionalista de pertinença a la comunitat carlina. És per aquest motiu que alguns carrers es van batejar amb noms de personatges afins a la seva ideologia. En són dos exemples els carrers Vázquez de Mella – polític espanyol nascut a Oviedo i fundador del Partido Tradicionalista – i Cisneros – eclesiàstic vinculat al moviment. 

 

En els noms dels carrers de Bellaterra hi figuren pintors, literats catalans i castellans, escultors, músics i sants. També abunden carrers amb noms d’antics masos i masies. Can Domenech, Can Jeroni Martí, Can Llobet, Can Margenat o Can Miró

 

Gairebé tots els carrers de la zona de Terranova, per sobre el camí antic de Sant Cugat, comencen amb “T”, com la inicial del seu barri. Carrer Talent, Carrer Talió, Carrer Talismà, Carrer Tamboril, Carrer Til·ler, Carrer Tosca, Carrer Topazi, Carrer Tatuatge i Carrer Tulipà.

 

En menor mesura també es citen pro-homs de la Bellaterra antiga, molts d’ells oblidats actualment. Av. Bartomeu, per exemple, fa referència al farmacèutic cerdanyolenc i primer propietari de l’Hostal Sant Pancràs. Enric Losantos era gerent del Fomento de Inversiones i Josep Sentís, periodista i escriptor barceloní, va passar llargues temporades a Bellaterra. 

 

Finalment en trobem d’altres que han deixat una extensa i coneguda nissaga. Casimir Cots, considerat un autèntic “alcalde del barri”; Josep Mª Marcet, alcalde de Sabadell amb tot tipus de relacions amb Bellaterra; Joan Fábregas, industrial i empresari del tèxtil barceloní; Frederic Roda Ventura, barceloní i degà del Col·legi d’Advocats i, per acabar, Joan Vila-Puig, pintor i artista de gran sensibilitat. Entre nosaltres resten encara un gran nombre dels seus descendents.