El campanar amb les 5 antenes, rebutjat actualment pels veïns. | Google Maps

A principis d’any es van instal·lar 5 antenes de telefonia al campanar de l’església de Bellaterra, a la Parròquia de la Santa Creu. Ràpidament, els veïns de la zona es van mobilitzar i van formar l’associació “Afectats per l’Antena a l’Església de Bellaterra”.

 

Argumenten que no s’ha tingut en compte l’escassa distància que separa el campanar de les cases, la poca alçada de la instal·lació ni com pot afectar l’estació transformadora a la salut dels veïns, els infants del Grup Escolta Bellaterra o els feligresos.

 

L’EMD també s’ha declarat en contra i ha proposat un terreny alternatiu a la companyia en qüestió, Vodafone. L’Espai escollit per l’administració és un terreny de titularitat pública proper a la zona dels Pous, entre Bellaterra i Sant Quirze.

 

Si més no, els veïns d’aquella zona també s’hi han oposat i recentment han recollit més de 825 firmes en contra de l’ús d’aquest terreny.

 

La Unió de Veïns de Bellaterra (UdV) va convocar el passat 28 de juny una reunió amb un total de 40 assistents de les dues proximitats. Aquesta posa l’èmfasi en la fluida comunicació entre els diferents col·lectius i també entre l’EMD.

 

En una següent reunió, els veïns dels Pous han pogut traslladar les seves preocupacions pel que fa a riscos de salut i pèrdua del valor patrimonial al president de l’EMD, Ramon Andreu Atik. Aquest ha afirmat que continuarien buscant alternatives i s’ha mostrat obert a suggeriments dels veïns.