Avís Aigües de Sabadell | Club Bellaterra

 

Aigües de Sabadell anuncia una interrupció en el subministrament. L’objectiu és realitzar diferents maniobres a la xarxa d’aigua potable.

 

Els dies escollits són el 15, 17 i 22 de novembre.

 

S’interromprà el subministrament d’aigua i/o possibles disminucions de pressió de 9h30 fins les 14h.