Ordre del dia del Consell de Cultura del 23/11/2016 | Redacció