Abocador | Compromís per Cerdanyola

 

L’Ajuntament es reafirma en la seva aposta per la barrera hidràulica com a mètode per evitar la contaminació d’aigües subterrànies en l’Abocador de Can Planas.

 

En el passat Consell de Mediambient la regidora de sostenibilitat E. Pasamonte va afirmar que han mantingut reunions amb l’AMB i l’ACR per valorar i millorar el projecte actual. La barrera hidràulica permetria estabilitzar-ne l’estat i l’aigua actuaria com a catalitzador de qualsevol acció.

 

Algunes entitats van manifestar que no creien que fos una solució definitiva i proposaven descontaminar. Per part del govern va deixar clara la seva posició de “la ciutat no ha de pagar per una cosa de la qual no n’ha tret profit”.

 

A partir de següents estudis es valorarà l’ús del segellat tricapa. Actualment l’aigua no arriba a la riera de Can Magrans i l’AMB afirma que no hi ha perill.

 

L’Abocador es va tancar el 1995 i “la legalitat de quan es va construir no és la legalitat d’ara” – van concloure.