Anunci Estudi Urbanístic | Unió de Veïns de Bellaterra

 

La Unió de Veïns presentarà un “Diagnòstic Urbanístic i Mediambiental de Bellaterra” el proper 29 de Novembre 2016 a les 19h30, a l'Auditori Nou de l'Escola Ramon Fuster.

 

La Junta Directiva de la Unió de Veïns de Bellaterra ha près l'acord de convocar als seus socis en assamblea mitja hora més tard – a les 20h –, un cop finalitzada la presentació de l'estudi encarregat a la consultoria El Risell.

 

Per poder assistir a l'Assemblea caldrà estar donat d'alta a la Base de Dades de socis i estar al corrent de pagament, abans de la seva celebració. 

 

L'ordre del dia resta adjunt a continuació.

Convocatòria només per a socis de la Unió de Veïns | Unió de Veïns de Bellaterra