Josep Maria Riba, president de la Unió de Veïns, amb Laura Camprubí i Laura Jarauta (el Risell) | Jordi Tardós

 

 

El passat dia 29 de novembre la Unió de Veïns de Bellaterra (UdV) va presentar un diagnòstic amb l’objectiu de començar a debatre la pregunta: “Quin model urbanístic volem per Bellaterra, davant dels reptes del segle XXI?”.

 

La consultora encarregada de fer-lo ha estat “El Risell”, una cooperativa de consultors multidisciplinar especialitzada en temes mediambientals, urbanístics, paisatgístics i arquitectònics, entre altres.