Assemblea TCB novembre 2016 | J. Tardós

 

En la passada reunió de novembre de la Taula Cívica de Bellaterra (TCB) es va convidar a Ramon Andreu, president de l’EMD de Bellaterra, per tractar diferents qüestions. En primer lloc es va fer un breu repàs dels contenciosos amb l’ajuntament de Cerdanyola – càmeres, pilones i aparcament – i, en segon lloc, es va tractar l’increment de robatoris

 

Pel que fa a les tres primeres qüestions, Andreu va explicar que es repeteix la mala relació històrica amb Cerdanyola. Les càmeres de trànsit en són un exemple, ja que l’Ajuntament afirma que s’han tramitat malament. En canvi, Andreu afirma que es van aprovar a la legislatura anterior i van passar per un periode d’exposició pública.

 

En el cas de les pilones, Andreu va afirmar que “l'Ajuntament els obliga a anar a judici per temes obvis redactats a les Bases” i que el “síndic de greuges s'hi ha posicionat a favor”.

 

Finalment, en tractar l'aparcament, el president de l'EMD va aprofitar per explicar la nova proposta d’aparcament rotatori a una zona de l’estació de Bellaterra (vegeu article aquí). 

 

afavorir Bellaterra és deixar de guanyar vots a Cerdanyola, afirma Ramon Andreu

 

Segons Andreu el govern s’oposa a totes aquestes mesures perquè afavorir Bellaterra és deixar de guanyar vots a Cerdanyola. Segons el govern de Cerdanyola, l'EMD exerceix com si tingués més competències de les que té. La única que té totalment traspassada segons les Bases actuals és la de cultura.

 

Segons el govern de Cerdanyola, l'EMD exerceix com si tingués més competències de les que té, quan la única que té totalment traspassada és cultura

 

Actualment el govern de Cerdanyola, l’EMD i governació s’estan reunint per elaborar un nou conveni. El punt de partida és el conveni de l'EMD de Valldoreix. Respecte el marc d'actuació actual – regulat per unes bases i no per un conveni – la regidora C. Haro afirma que es va fer massa ràpid i no es va desenvolupar prou.

 

Actualment s’estan reunint per elaborar un nou conveni. Respecte les bases actuals, la regidora C. Haro afirma que es va fer massa ràpid i no es va desenvolupar prou.