David Dalmau ens recorda que la sida continua sent una realitat | Artur Ribera

 

 

David Dalmau és metge i responsable de la unitat de malalties infeccioses i sida de l’Hospital MútuaTerrassa i president de la Fundació MútuaTerrassa. El tot l'entrevista en motiu del dia mundial contra el Sida. 

 

Quina és la situació del VIH a Catalunya actualment? 

Si parlem de Catalunya, podríem dir, entre cometes, que la situació està controlada, perquè qualsevol persona que està infectada en aquests moments, si es coneix la situació, està sota tractament pel virus. Totes aquelles persones que no estan tractades és perquè no es coneix que estiguin infectades o perquè no vulguin tractar-se. Després hi ha el problema més important i que passa a àmbit mundial que són les noves infeccions. De fet, la infecció pel VIH té una incidència no menyspreable, en els darrers anys no s'ha reduït el nombre de nous casos d'infecció, i a més, molt sovint no ens adonem dels nous casos fins que ja tenen problemes derivats de baixada de defenses. Aquestes persones ja tenen a vegades fins i tot un risc vital, i, a més d'un cost sanitari més elevat, perquè no s'han tractat d'inici la malaltia. Aquesta és la situació general extrapolable a Catalunya, la situació dels països rics. Als països en vies de desenvolupament l'epidèmia és més greu, perquè no hi ha l'accés a tota la medicació que un desitjaria. La situació és diferent perquè hi ha altres aspectes que tenen a veure amb l'estigma, hi ha una altra realitat i perquè ells no poden tenir accés a la medicació que tenim els països rics.

 

Els ciutadans no són prou conscients de la situació de l'epidèmia?

La societat en general s'ha relaxat en el tema de protegir-se d'un virus que fins fa poc era mortal per necessitat, especialment per persones que tenen pràctiques de risc que d'alguna manera fan més fàcil que un es pugui contagiar. Els nous casos d'infecció, entre un 60% i un 70% són homes que tenen sexe amb homes, malgrat que a l'inici de l'epidèmia va ser el grup que més es va conscienciar. Darrerament aquest grup ha relaxat les mesures i no són conscients de la importància que té a àmbit personal, i a àmbit de la salut pública. El problema no és només aquí, el primer problema és que les mesures preventives de promoure l'educació en escoles, universitats en llocs on hi ha persones que tenen pràctiques de risc no és suficient. Hem de responsabilitzar tothom, tothom té part de culpa, des de la salut pública que no ha actuat com ho havia d'haver fet amb propaganda i mitjans de prevenció, fins a les persones que no han pres les mesures adequades.

 

Quin hauria de ser el paper de l'administració i de la societat?

  

  

S'ha de tenir actituds pedagògiques, no només en adolescents que s'han iniciat en tenir relacions sexuals, sinó també en treballadors del sexe, àmbits universitaris. SI no fem campanyes de divulgació, aquestes persones viuen menys conscients d'aquesta situació. Hauríem de fomentar la responsabilitat i les mesures de prevenció. Hi ha un altre aspecte fonamental de la transmissió i és que les noves drogues d'abús, estimulants, que es comparteixen amb festes de Cam sex on es comparteixen drogues que donen més activitat sexual perquè es tingui molt sexe en pocs temps. Això ha produït un augment de noves infeccions pel VIH, aquestes drogues fa que les persones siguin menys conscients i s'incrementin les noves infeccions. Les persones que s'infecten sovint ho fan perquè no han adoptat les mesures barrera, bàsicament els preservatius, encara que una persona estigui en tractament el risc d'infecció hi és.

 

 

  

Aquest fàrmac que actua com a pastilla de l'endemà, o del dia abans és eficaç i es pot trobar a l'estat?

  

  

El fàrmac es coneix des de fa temps, s'ha demostrat que és eficaç prendre-se'l abans en aquelles persones que saben que tindran una relació de risc. Això que sembla molt fàcil, al cap dels mesos la persona es relaxa deixa de prendre el fàrmac i al final de l'any el nombre de persones que pren aquesta medicació preventiva és inferior i el nombre de contagis augmenta a mesura que fa més temps que un utilitza aquest fàrmac.

 

 

   

És 100% efectiu?  

No 100% no hi ha res.

 

  

Es pot aconseguir a l'estat espanyol?

Sí, no està cobert per la seguretat social i aquesta és la gran discussió que hi ha actualment. Les persones que tenen pràctiques de risc insisteixen que això hauria d'estar cobert per la seguretat social. Jo hi estic d'acord, però s'hauria de tenir altres consideracions si prens la pastilla no hauries de prescindir del preservatiu.