Rubí, primera ciutat de Catalunya amb un pla que regula i limita les activitats als abocadors | PLATAFORMA RUBÍ SENSE ABOCADORS

 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha aprovat aquest dijous 15 de desembre el Pla especial de regulació d’activitats extractives que regula les limitacions i restriccions de les activitats de dipòsits de residus.

 

El Pla especial de regulació d’activitats extractives es va aprovar per unanimitat al passat Ple extraordinari del dia 7 de desembre perquè pogués entrar a l’ordre del dia de la Comissió.

 

“Estem molt contents que el pla s’hagi aprovat d’una vegada per totes”, ha valorat l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez. També ha destacat la feina conjunta que ha dut a terme el consistori i laPlataforma Rubí sense abocadors i ha ressaltat l’organització ciutadana per tirar endavant aquesta iniciativa: “Amb l’aprovació d’aquest pla es demostra que quan tothom es posa a treballar posant la ciutat per davant de tot, els resultats sempre són positius”.

 

Rubí es converteix així en la primera ciutat de Catalunya que disposa d’un pla que regula i limita les activitats als abocadors. “Creiem que és una aposta molt ferma per la cura i la protecció de la nostra ciutat. En aquest moment les activitat extractives a la nostra ciutat estan regulades i sortim d’una situació de greuge històric”, ha afegit Martínez.

 

L’ordre del dia de la Comissió Territorial d’Urbanisme també incloïa l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic que va ser presentat l’any 2011 per l’empresa Arrins SL. L’objectiu principal d’aquest pla era convertir el forat de l’activitat extractiva Sibila, ubicat a Can Balasc, en un abocador de residus no perillosos però aquest pla s’ha denegat. Ana María Martínez ha explicat que el motiu pel qual es va incorporar a l’ordre del dia és perquè degut al temps que havia passat des de que s’havia presentat es podria considerar un silenci administratiu positiu: “Havíem de posar-lo a l’ordre del dia, tornar a recuperar la tramitació i finalment s’ha denegat perquè s’ha d’adequar al pla de regulació d’extractives aprovat”.