Clot | Plataforma Contra Abocador Can Fatjó

 

 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va rebre el passat 14 de juny una sol·licitud de la mercantil Puigfel S.A per compatibilitzar l'activitat extractiva de l'argilera de can Fatjó dels Aurons amb una llicència d'activitat d'abocador de monodipòsit de runes de construcció. Davant la petició s'ha emès un informe tècnic en el qual es posa de manifest la improcedència de tramitar el projecte sol·licitat atès que tècnicament és incompatible la simultaneïtat de l'activitat extractiva amb llicència vigent amb l'activitat proposada de restauració (mitjançant un abocador de monodipòsit de runes de construcció).

 

 

Emès aquest informe, l'Ajuntament no ha tramitat cap nou permís i està treballant en una resposta tècnica i jurídicament fonamentada per denegar aquesta llicència d'abocador al clot de Can Fatjó dels Aurons.

 

 

Davant l'alarma provocada pels últims moviments de terres, s'han realitzat inspeccions que de moment no evidencien cap actuació il·legal per part de la mercantil Puigfel S.A. Es continuaran fent inspeccions per garantir que les activitats que s'hi fan s'ajusten als permisos que té l'empresa. 

 

 

Restauració de can Fatjó dels Aurons amb terres

 

  

Els plens municipals de Cerdanyola del Vallès i de Sant Cugat del Vallès, el Ple de l’EMD de Bellaterra i el Parlament de Catalunya s'han pronunciat rebutjant de forma contundent la creació d’un abocador al clot de Can Fatjó dels Aurons. Les administracions exigeixen el compliment del projecte de rebliment de l’argilera amb terres, tal i com està previst en el pla de restauració. A més, la construcció d’un abocador als terrenys de Can Fatjó dels Aurons és incompatible amb el pla urbanístic vigent i no respon a cap qüestió d’interès general.