Idiomes | format-e

 

 

Un 33,67% dels nous estudiants del curs 2016-2017 de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han acreditat un nivell mínim de B2 del Marc Europeo Comú de Referència (MECR), que certifica la capacitat per comunicar-se satisfactòriament en l'àmbit acadèmic i professional.

 

 

La dada significa un 4% més que l'any passat, segons ha informat en un comunicat la universitat, després d'obtenir els resultats d'aquestes proves que realitza la UAB, una pràctica que duu a terme des del curs 2010-2011 en què aleshores eren un 8,38% els estudiants que dominaven aquesta llengua estrangera.

 

 

Dos terços dels alumnes d'aquesta temporada tenen un nivell B1 o superior, tot i que un 32,08% estan per sota, “el nivell que se suposa caldria aconseguir en acabar el Batxillerat”, ha assenyalat Sònia Prats, del Servei de Llengües de la UAB.

 

 

Aquesta iniciativa és voluntària, gratuïta i aquest curs l'han realitzat 2.385 estudiants –el 34,34%– i s'ha avaluat la comprensió lectora, el coneixement del vocabulari, la correcció gramatical i la capacitat de fer servir la llengua en un context determinat, però no s'ha examinat l'expressió ni la comprensió, per aquesta raó el centre universitari ha apuntat que es tracten de resultats orientatius.

 

 

A més d'anglès, també s'han fet 41 proves de nivell de francès, deu d'alemany i set d'italià.