S’estima que, en 40 anys, Cerdanyola creixerà fins a 10.000 habitants sense comptar la zona de la Plana del Castell, projecte d’edificació que comportaria fins a 15.000 habitants més.

 

 

Més cerdanyolenques

Dades de 2015

La tendència generalitzada indica que l’esperança de vida és superior en les dones que no pas en els homes. És per aquest motiu, que en el cas de Cerdanyola, els homes arriben fins els 28.184 habitants i, en el cas de les dones, representen unes 29.359 persones. El total d’habitants de la ciutat es situa en les 57.543 persones segons dades del 2016.

 

Predomini de la gent gran                                     

Dades de 2016

La piràmide de població ens indica que les edats més abundants es troben entre els 40 i 44 anys, representant uns 4.904 habitants. Pel que fa als joves d’entre 15 a 24 anys, la xifra es manté en lleugera davallada des de l’any 2000. El 2015, la ciutat tenia una població juvenil (d’entre 15 a 34 anys) de 12.983 habitants que representava un 22,6% del total.

 

Origen català i vallesà                         

Dades de 2015

El 32,4% d’habitants de Cerdanyola tenen un lloc de naixement corresponent a una altra comarca de Catalunya. El segueix d’aprop, el 31,3% de la població que ha nascut al Vallès Occidental. Seguidament hi ha un 24,3% corresponent als nascuts a la resta de l’estat Espanyol – 13.937 persones – i, finalment, un 12% de nascuts a l’estranger – 6.838 cerdanyolencs. 

 

Es manté la nació espanyola      

Dades de 2015

El 91,8% dels cerdanyolencs tenen una nacionalitat espanyola però, dins d’aquest 8,2% restant destaca la nacionalitat provinent d’Amèrica del Sud – 1.362 persones – i nacionalitat de la resta de la Unió Europea – 1.101 habitants. Força més per sota, es troben les nacionalitats d’Àsia i Oceania – 763 persones – i Àfrica – 715 persones. 

 

L’ESO, la titulació majoritària

Dades de 2011

La majoria de cerdanyolencs tenen un nivell d’instrucció corresponent a l’ESO – 28,3%. Bastant més per sota es troba el batxillerat, 14,7%, llicenciatura i doctorat, 13,4%, i educació primària, 11,7%. Un 7,6% té grau superior, 6,4% grau mitjà, 6,2% diplomatura i 2,6% grau universitari. El % sense estudis és de 7,5% i no sap llegir o escriure el 1,6%.

 

Baixa la natalitat 

Dades de 2014

En els últims 10 anys, la mitjana de defuncions al municipi ha estat de 358 cerdanyolencs a l’any. La xifra de naixements s’ha situat, també de mitjana i en els 10 darrers anys, en 523 naixements. L’any 2014 va haver-hi un total de 390 defuncions i 463 naixements. Dades del 2015 ens indiquen que la xifra de naixements descendeix lleugerament.