Agenda | Font pròpia

 

 

1

Finalitzar la municipalització del  Parc Esportiu Municipal Guiera suposaria gestionar els serveis de neteja, manteniment i administració des de l’empresa municipal. Aquest tipus de gestió permetria comptar amb personal estable i portar a terme polítiques socials i d’esport. 

2

Resoldre la situació de Cerdanyola Aparca S.L, una empresa mixta de la qual l’ajuntament n’és propietari a mitges amb Toro Construcciones S.A. Cada any, el consistori ha anat assumint la meitat de les pèrdues i l’ha qualificada de “pou sense fons”,

3

Impulsar el pla d’inversions del govern municipal. Aproximadament el 40% d’ingressos de l’ajuntament prové de la recaptació de l’IBI i es situa al voltant de 20 M€. També compta amb una tresoreria de 18 M€ i 14 M€ de remanent. El proper pas, planificar inversions.

4

Començar a prestar el servei de zona blava..Després de recuperar la gestió de la zona blava l’any 2016, cal iniciar-ne el servei, també des de la l’empresa municipal.

5

Culminar el procés participatiu de Ca n’altimira. L’antiga biblioteca està vivint un procés participatiu per decidir què es farà en l’espai i de quina manera es farà, segons el pla d’usos, per començar les reformes el 2017. 

6

Apostar per l’economia social i de proximitat pel que fa, per exemple, a la contractació d’empreses de serveis tenint en compte clàusules d’àmbit social, ètic i ambientals.  

7

 Definir l’organigrama del servei d’ocupació. En el darrer ple de l’any es va aconseguir regularitzar el personal municipal de Can Serraparera. L’objectiu global seria evitar la precarietat en el servei i considerar la totalitat dels treballadors municipals. 

8

 Abaixar les ràtios d’alumnes d’escoles de primària per afavorir les necessitats educatives especials. 

9

 Evitar la construcció del crematori seguint les negociacions amb la Funerària Truyols i arribant, en el menor temps possible, a una decisió consensuada. . Laia Tardós Roda