L’alcalde, Carles Escolà (CxC), ha anunciat el passat 16 de gener que demanarà 5 informes addicionals, a més a més, del presentat per la secretària en relació a l’empresa mixta Cerdanyola Aparca.

 

Concretament, es demanaran a  Serveis Econòmics, Serveis de Contractació, Serveis Jurídics i a la Interventora Municipal, a més d’un altre d’extern. L’informe de la secretària, presentat el 10 de gener, afirmava que “l’aprovació de la modificació del pressupost – per a injectar diners a Cerdanyola Promocions i dur a terme la liquidació i dissolució de l’empresa mixta Cerdanyola Aparca -, podria constituir eventuals il·lícits penals”. 

 

La reacció des d’alcaldia ha estat ràpida i ha denunciat que l’informe presentat “conté informació esbiaixada respecte la meva persona i equip de treball”. A més, Escolà ha expressat que “l’informe desprèn una voluntat tendenciosa per omissió de fets i sembra de sospites que em fa dubtar de la correcció de les conclusions”.

 

Per aquests motius, l’alcalde no el subscriu i presentarà aquest informe, juntament amb els addicionals, a Fiscalia.

 

Des d'ERC no comparteixen aquesta posició ja que, considera que poden ser contradictoris i en tot cas “els hauria de demanar el jutge”.