. | Cedida Joan Garcia-Planas

 

 

Actuació dels infants a l'escalinata de l'església de la Sta. Creu (anys 60)

 

Gentilesa Joan Garcia-Planas