Seu Banc Sabadell a Barcelona | Cedida

 

 

L’entitat financera presidida per Josep Oliu gairebé repeteix els beneficis de l’any anterior, tot i que ara reserva 410 milions extres per les clàusules sòl. És pràcticament la totalitat del cost màxim que podria arribar a incórrer (uns 490 milions), tot i que cal recordar que el Sabadell insisteix que les seves clàusules són legals. També s’ha comptabilitzat un impacte de 92,3 milions per la caiguda de valoració del portugués BCP i l’impacte de la nova circular de provisions del Banc d’Espanya.

 

 

Al grup Banc Sabadell el marge d’interessos ha crescut un 19,8 per cent (notant-se molt l’efecte del TSB, que aporta 1.100 milions) i les comissions un 5,6 per cent. Per contra els costos han pujat un 16,5 per cent, les operacions financeres s’han reduït a gairebé a la meitat (de 1.208 milions a 609). Els préstecs van pujar un 0,1 per cent, els dipòsits un 1,5 per cent i la morositat continua caient, situant-se ara en el 6,14 per cent (7,72 per cent sense el TSB).

 

 

 

Dividend de tres cèntims

D’altra banda, el banc ha comunicat que el consell ha acordat un dividend en efectiu de tres cèntims bruts per acció, afegint-se al dividend a compte per import de dos cèntims abonat al desembre. S’abonarà un cop s’aprovi per la junta d’accionistes. Es tracta d’un dividend menor que en 2015 però ara en efectiu.

 

 

 

Resultats trimestrals

El resultat del darrer trimestre de l’any s’ha vist fortament afectat per aquest sanejament. Així els beneficis han estat de 63 milions contra el 221 milions dels darrers tres mesos del 2015.