Seu de l'EMD Valldoreix | Valldoreix.cat

 

 

 

L'EMD de Valldoreix disposarà d'un pressupost de 9 milions d'euros pel 2017 i que ha estat aprovat amb els vots a favor del govern de Convergència i el rebuig de la resta de partits polítics valldoreixencs. Concretament, el pressupost per a la vila és de 9.074.246 euros, una mica per sota de la xifra del 2016.

 

 

 

  

 

 

Sant Cugat, principal finançament

 

  

 

 

La principal font de finançament de l'EMD de Valldoreix continua sent l'Ajuntament de Sant Cugat, que en el 2017 preveu una aportació d'uns 6,5 milions d'euros. Els impostos que cobra l'Ajuntament valldoreixenc, principalment, l'impost sobre construccions i obres i l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana suposaran un ingrés d'1,5 milions per Valldoreix.

 

 

Altres fonts d'ingressos importants per les finances valldoreixenques són el servei d'escola bressol i les llicències urbanístiques.

 

 

 

  

 

 

Compra de cadires, expropiacions…

 

Valldoreix, a banda de rebre diners de Sant Cugat, també ha de pagar una quantitat a l'Ajuntament pels serveis que presta als veïns de la vila. Pel 2017, aquesta xifra es preveu d'uns 2,5 milions d'euros. La remuneració del personal polìtic i tècnic de Valldoreix és un dels capítols on més diners es destinen, 2,1 milions pel 2017, el que suposa més d'un 20% del pressupost total.

 

 

 

L'EMD de Valldoreix destinarà pel 2017 més de 2 milions d'euros en la compra de béns i serveis. Una de les novetats és una partida de 100.000 euros per tirar endavant uns pressupostos participatius i que siguin els veïns els que decideixin a què es destina aquesta quantitat. L'EMD també reserva 200.000 euros per execucions de sentències judicials i resolucions administratives.

 

 

 

L'enllumenat públic, sumant el cost de l'energia més el manteniment, suposa uns 280.000 euros i el transport públic, concessionat a una empresa privada, s'enfila fins als 600.000 euros.

 

 

 

Finalment, la quantitat destinada a inversions reals el 2017 serà de 432.000 euros. Entre altres, destaquen 100.000 euros per la compra de cadires per la nau de cultura, 180.000 euros destinats a una màquina escombradora i 100.000 euros per expropiar el terreny del passatge de Can Bord, situat davant de l'EMD de Valldoreix.