Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola | Cerdanyola.cat

 

L’alcalde ha anunciat que si totes les forces polítiques rebutgen el pressupost per l’any 2017, el sotmetrà a una qüestió de confiança. L’objectiu és assegurar la seva aprovació, encara sense data.

 

Una “qüestió de confiança” és un mecanisme vinculat a l’aprovació de diferents assumptes, un d’ells el pressupost de l’Ajuntament. La convoca l’alcalde en base un acord debatut al Ple i que no ha obtingut la majoria per aprovar-lo. Si es perd, s’obre un termini de 30 dies per tal que l’oposició presenti una “moció de censura” i un candidat alternatiu, que haurà de comptar amb una majoria absoluta per aprovar-lo.