L'alcalde a la Ciutat de Justícia el passat 10 de febrer | Cerdanyola.cat

 

 

 

El passat 10 de febrer l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, va lliurar a la fiscalia l'informe de la secretària municipal dedicat a l'empresa mixta Cerdanyola Aparca junt amb els informes complementaris elaborats pels Serveis Jurídics, Econòmics, de Contractació i d'Intervenció de l'Ajuntament. 

 

 

Segons Escolà aquests documents aportaran “contingut del tot imprescindible per entendre què ha passat en tot aquest procés” des del moment de la creació de l'empresa mixta de gestió dels aparcaments públics de la ciutat. La fiscalia haurà d’indicar si s’ha incorregut a “eventuals il·lícits penals“, tal com apunta l'informe de la secretària, a l'hora de dissoldre Cerdanyola Aparca.