Lluisa Brazo al capdavant dels diferents Sorghum's | J. Tardós

 

 

El nom “mona” ve de l'àrab “munna” i vol dir “provisió a la boca”.

 

 

Simbolitza que la quaresma i totes les abstinències s'han acabat i els ous col·locats sobre la coca signifiquen el principi de la vida.