L'alcalde 'penja' una aportació a un filat posat a la sala on la ciutadania podrà fer-ho al llarg de tot el procés. Ho fa amb en Maurici Jaumandreu. | Ajuntament de Cerdanyola (JR. Urbano)

 

  

L’alcalde, Carles Escolà, i el regidor de transparència i Bon Govern, Maurici Jaumandreu, han informat en roda de premsa, juntament amb els tècnics de Participació, de l’inici de la segona fase del procés participatiu per a definir els usos de Ca n’Altimira.

  

 

 

  

En una primera fase es va dissenyar com seria el procés participatiu i els possibles usos que se li podrien donar a l'antiga Biblioteca. Ara comença una segona fase que haurà d’acabar al juliol en què la ciutadania podrà participar en la definició dels interessos i les necessitats per a l'equipament.

 
 
 

  

Segons l’alcalde, Carles Escolà, l’edifici ha de continuar sent un referent i una vàlua important del patrimoni de la ciutat. L’alcalde assegura que es podia haver optat per la  via de negociar el projecte amb els grups municipals però s’ha optat per la via de la participació ciutadana i, per tant, de la suma dels interessos de ciutat. L’alcalde ha comentat que ca n’Altimira és suficientment gran perquè els diferents espais siguin polivalents.

  

 

 
 
El regidor de transparència i bon govern, Maurici Jaumandreu, ha explicat que un cop superada la primera fase, es dóna pas a una segona on s'ha de produir la suma dels sabers ciutadà, tècnic i associatiu. Per a facilitar-la s'ha posat en marxa el portal www.cerdanyola.cat/canaltimira, on es posarà a l'abast de tothom la informació que genera el procés.

  

 

 

  

Ca n'Altimira, protagonista

 
 

  

Ca n'Altimira serà el centre neuràlgic del procés participatiu com a punt d’informació i treball. Els dimarts i els dijous de 17 a 20h tothom que ho vulgui podrà conèixer de primer mà tota la informació que es generi. Es podran visitar els espais de l'equipament, conèixer una exposició sobre la feina fins ara i fins i tot fer aportacions en una instal·lació feta de fils de llana per aplegar les idees i propostes de tothom.

  

 

  

El pròxim 16 de març a les 18:30h es farà la presentació pública del procés participatiu a Ca n’Altimira.  Posteriorment es faran entrevistes als ciutadans i representants dels Consells Municipals, entre d'altres; Jornades de formació i finalment es crearà una Comissió de Seguiment del procés. Els responsables volen que la feina finalitzi el mes de juliol per donar pas a la redacció del projecte executiu, on s'encabiran les idees generades en els espais de l'edifici. La previsió marca el 2018 per començar els treballs a ca n'Altimira, adaptant-lo als nous usos.

  

 

  

Carles Escolà ha explicat que durant el procés participatiu s’ha comptat amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona i d’una empresa externa. El govern municipal té clar que la gestió de Ca n’Altimira haurà de ser pública i que no es pot qualificar solament com a un edifici singular ja que també compta amb un entorn adequat per a qualsevol acte de ciutat. L'alcalde ha assegurat que en els pressupostos de 2017 ja s’ha consignat una partida per poder dur a terme la transformació d'aquest edifici.”