La població registrada fa un lleuger descens | Ale Gómez

 

 

Cerdanyola representa el 6,4% de la població del Vallès Occidental darrera els municipis de Sant Cugat del Vallès (9,8%) i Rubí (8,3%). El 47% de la població es concentra en les dues capitals vallesanes: el 23,8% a Terrassa i el 23% a Sabadell.