Anys enrere i amb una Bellaterra plena d’estiuejants, el Club organitzava una de les festes més esperades. Era la nit de les disfresses a on no hi faltava ningú.

 

 

Ens arriben dos imatges prou descriptives d’aleshores a on només saben reconèixer al matrimoni Tamburini, Blasi i Vila-Pagés.