Parc Natural de Collserola | Artur Ribera

 

 

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat ha desactivat l'avís preventiu per contaminació de NO2 (diòxid de nitrogen).

 

 

Durant el dia 21 de març no es van superar els valors de 160 μg/m3 de NO2 a cap punt de mesurament. Els nivells de NO2 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment estan per sota dels valors límit.