Fira Artesania Festa Roser de Maig | Cerdanyola.cat

 

 

Les persones interessades en posar una parada a la Fira d'Artesania de la Festa Major del Roser de Maig han de presentar la seva sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (passatge de l'Ajuntament s/n) abans del dilluns 3 d'abril a les 19h. També poden presentar-la telemàticament les 24h del dia, si es disposa de certificat digital, a  través del portal www.cerdanyola.cat. 

 

 

Les persones sol·licitants han de ser artesanes amb producció de productes fets a mà, han de presentar un projecte de creacions pròpies i s'han de comprometre a cobrir la franja horària d'11h a 21h i han disposar de productes suficients per a vendre els dos dies indicats, el 6 i 7 de maig.

 

 

Una vegada acabat el termini per a presentar les sol·licituds, el Servei de Cultura les valorarà i autoritzarà o denegarà en funció del projecte, tenint en compte que es disposa de 20 parades i que aquestes han de ser de temàtica diversa i amb prioritat per a les persones artesanes de Cerdanyola.

 

 

El llistat de parades autoritzades es farà públic el divendres 7 d'abril. Els dies de la fira, l'Ajuntament facilitarà el punt de llum per a la connexió elèctrica i les carpes, que hauran de ser de 3×2 o de 3×3, aniran a càrrec de la persona sol·licitant. L'assignació de l'emplaçament de les parades es farà per sorteig.