Pensar en el testament és quelcom que a tots ens incomoda. Sovint ho deixem estar, pensem que això no passarà però cal tenir-ho tot lligat per si mai passés el pitjor. I és que no fer testament quan tenim fills pot portar greus conseqüències, no tan sols a nivell tan econòmic cap als que es queden, si no també en aspectes molt importants que poden agreujar ja de per si una situació molt traumàtica.