Albert Gil, Laura Retamar i Pablo Haasnoot, al laboratori de la UB   | Cedida

 

 

La bellaterrenca Laura Retamar ha presentat, juntament amb els seus companys Albert Gil i Pablo Haasnoot, un ampli treball de recerca en investigació sobre el consum d'alcohol entre els joves.

 

 

Retamar té 17 anys, és alumne de batxillerat de l'institut CIC de Barcelona i viu al barri de Terranova de Bellaterra. L'estudiant s'ha involucrat tant en el seu Treball de Recerca (TR), que el Departament de Salut l'hi ha ofert representar a Espanya a la Comissió Europea, concretament en la '”Alcohol Policy Youth Network“. Aquesta comissió engloba una xarxa de joves europeus que treballen per prevenir i reduir el consum d'alcohol. 

 

 

L'alcohol és la droga més normalitzada que existeix actualment: el trobem a totes les festes, restaurants i celebracions públiques. Ara bé – es pregunten els joves –  “quins són els seus efectes en l'organisme quan es beu en moderació? Realment pot ser beneficiós? Com es podrien reduir els seus efectes negatius que l'alcohol provoca en els nostres òrgans?”

 

 

Preocupats pel consum diari i esporàdic d'alcohol i per la vaguetat d'investigacions anteriors, els estudiants han arribat a vàries conclusions. Una d'elles, que els estudis que afirmen que l'alcohol és beneficiós presenten més errors i vaguetats que els estudis que afirmen que l'alcohol en moderació és perjudicial.

 

 

Com a següent repte, el grup es planteja informar a la població sobre els efectes que té l'alcohol en l'organisme i crear una associació que representi a Espanya en l'Alcohol Policy Youth Network. D'aquesta manera, continuaran la seva campanya de conscienciació, iniciada a Rubí l'agost de 2016 a través d'una xerrada al Casal de Joves.