Com cada any amb l'arribada de la primavera, algunes persones pateixen d'astènia primaveral o, mal dit, cansament causat per les al·lèrgies o el clima. Degut al gran nombre de consultes, la Farmàcia 3 Cantons de Sant Quirze, a part de donar-nos servei tots els dies de l’any fins les 24 hores, ens explica què és i com plantar-hi cara.

 

 

 

 

 

 

ASTENIA:

 

Característiques

 

  • Sensació de debilitat i falta de vitalitat generalitzada, tant física com intel·lectual, que redueix la capacitat per treballar i fins i tot realitzar les feines més simples.
  • Alteració de l'estat general, fatiga intel·lectual amb dificultat de concentració i trastorns de la memòria, trastorns del somni i alteració de la gana.
  • Es presenta especialment entre els 20 i el 50 anys, i afecta més a les dones que no pas els homes. 

 

 

 

Causes

 

  • Estrès.
  • Ansietat provocada per les dificultats de la vida. 
  • Situació de depressió. 
  • Malaltia orgànica -alteracions cardíaques, pulmonars, infeccions de tot tipus i moltes d’altres.

 

 

 

 

 

 

 

ASTENIA PRIMAVERAL

 

Característiques

 

  • És la que afecta a un major nombre de persones. Tots presenten clars símptomes de cansament durant aquesta estació. 
  • Símptomes poc alarmants i de curta durada, i finalitza al cap d'uns quants dies sense que es necessiti cap altre tractament.

 

 

 

Causes

 

  • Es considera que poden estar relacionades amb el canvi climatològic o, a les persones propenses, amb processos al·lèrgics tan freqüents en aquesta època de l'any.