1. Què són les vacunes?

Una vacuna és un preparat biològic que quan s’administra a una persona sana estimula la resposta del seu sistema immunitari fabricant unes substàncies que s’anomenen ANTICOSSOS. Aquests anticossos tenen MEMÒRIA, de manera que si en alguna ocasió cal fer front a l’agent infecciós real aquests anticossos actuen amb molta rapidesa i efectivitat, neutralitzant-lo abans que provoqui la infecció.

Aquest fet evita que la persona afectada desenvolupi la malaltia (PROTECCIÓ INDIVIDUAL) i al mateix temps impedeix que la pugui contagiar a altres persones (PROTECCIÓ SOCIAL o IMMUNITAT DE GRUP o EFECTE RAMAT).

El resultat de vacunar la població és el control de moltes malalties infeccioses que abans havien estat molt freqüents.

Malgrat tot, els virus i els bacteris que provoquen aquestes malalties encara existeixen, i poden arribar a les persones no protegides per les vacunes. Són malalties que poden ser greus i fins i tot arribar a causar la mort, especialment dels nens.

 

  1. Per què són tan importants les vacunes?

Les vacunes constitueixen un dels avenços més importants de la història de la medicina i salven 2,5 milions de vides cada any. Recordeu que no actuen només com a mecanisme de protecció individual sinó també de protecció social, atès que eviten que les persones vacunades actuin de transmissores de la malaltia. Hi ha persones que per motius de salut no es poden vacunar i que són més vulnerables a contraure formes greus d’aquestes malalties. Si tothom està al dia del calendari de vacunes, els no vacunats queden protegits i la malaltia no circula. Això que s’anomena immunitat de ramat és un escut molt resistent contra les malalties referides.

 

  1. És obligatòria la vacunació?

A Catalunya no és obligatòria. La vacunació és un acte de tria individual. Tenint en compte l’explicat més amunt, s’ha de decidir pensant en el bé propi, però també en el conjunt de la societat, és un acte solidari.

La majoria de pares d’avui dia no han experimentat les conseqüències devastadores que les malalties prevenibles tenen en altres regions del món. Aquesta pot ser una més de les raons per les quals alguns pares decideixen no vacunar els seus fills. A Catalunya gairebé un de cada 100 nens no està vacunat de res. Si tots féssim el mateix, aquestes malalties començarien a escampar-se ràpidament i viuríem sovint casos com el de la diftèria mortal d’Olot, que va sacsejar la societat i a tot el col·lectiu mèdic el 2015.

 

  1. De què estan fetes les vacunes?

Les vacunes clàssiques contenen agents infecciosos morts, o debilitats, o bé variants no virulentes d’aquests agents que ESTIMULEN EL SISTEMA IMMUNITARI SENSE PROVOCAR MALALTIA.

N’hi ha de més modernes que contenen únicament una part de l’agent infecciós, com per exemple una proteïna obtinguda per enginyeria genètica, la qual és suficient per a estimular el sistema immunitari.

I també hi ha vacunes, com ara la de la grip o la del pneumococ, en què es barregen diversos agents per a garantir un espectre més ampli de protecció sobre les diferents varietats d’un mateix gèrmen.

 

  1. A partir de quina edat es poden posar les vacunes?

La majoria de pautes vacunals s’inicien a partir dels 2 mesos de vida, quan es considera que el sistema immunitari és prou madur per a generar una resposta a les vacunes administrades. En cas de necessitat es poden administrar a partir de les 6 setmanes de vida, i en el cas de la vacuna de l’hepatitis B, pot ser necessari administrar la primera dosi en el moment de néixer.

La prematuritat no és una contraindicació per rebre les vacunes, al contrari, cal que les rebin d’acord amb la seva edat cronològica.

Es desaconsella postposar el moment d’iniciar la vacunació, ja que aquesta actitut fa que els infants siguin més vulnerables a patir infeccions greus de les que podrien estar protegits.