Els trastorns més habituals en adolescents els podríem dividir en tres grans apartats. La Dra. Mònica Oliver, psicòloga clínica i forense d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa, explica que trobem per una banda, el TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat) que es pot presentar en diferents combinacions. En el Dèficit d'Atenció podem trobar que l’adolescent, per exemple, sovint mostra dificultats per organitzar tasques i activitats o sovint es distreu fàcilment amb estímuls irrellevants mentre que en l'hiperactivitat, el nen o nena sovint mou en excés mans o peus o es precipita respostes abans d'haver estat completades les preguntes.

 

 

 

En segon lloc, el trastorn més freqüent en adolescents seria el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), una malaltia mental greu i crònica, que es caracteritza per la inestabilitat en l'estat d'ànim, en les conductes i en les relacions interpersonals, fet que comporta alteracions en moltes àrees de la vida (formativa / laboral, afectiva, relacional i familiar). I finalment, trobaríem els trastorns alimentaris que suposen una distorsió de l’auto-imatge corporal acompanyada d'una obsessió pel control del pes. En aquí trobem l'anorèxia nerviosa (de tipus restrictiu /compulsiu –purgatiu) i la Bulímia nerviosa (de tipus purgatiu o no purgatiu.

 

Veure la conferència completa