Des de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), sota la coalició municipalista CAV-CUP-Poble Actiu han volgut valorar el Pla específic de mobilitat del Vallès. “Confiem que si aquest Pla parteix d’un bon treball d’anàlisi i diagnosi, pot suposar una primera resposta a les llargues reivindicacions del territori per ser atès amb el rigor necessari i deixant enrere plantejaments preestablerts els anys 60 i 70 del segle passat”, han manifestat. La principal conclusió de l'agrupació és que “la millora de la mobilitat al Vallès, no passa per la construcció i continua ampliació de més carreteres, sinó per oferir una alternativa real, millorant el servei de rodalies i la interconnexió d’estacions de trens ja existents”.

 

L'agrupació considera que “no podem obviar la priorització que les administracions han fet històricament del transport privat a la regió metropolitana” alhora que “les inversions en el transport públic són clarament insuficients i es continuen destinant recursos a l’ampliació de la xarxa viària (per exemple en l’ampliació de la C-58)”. En aquest sentit, Maties Serracant, regidor de la Crida per Sabadell a l’Ajuntament de Sabadell, ha afirmat que “si es vol reduir la contaminació a la regió metropolitana, no hi ha altre remei que promocionar -no només amb paraules, sinó amb inversions en infraestructures i millora de servei- el transport públic que comunica Vallès i Barcelonès, però també, i especialment, la connexió interna dels vallesos entre si”.

 

Les CAV recriminen que el Vallès tot i ser “una àrea de referència clau i cabdal pel desenvolupament del país, el profund centralisme barceloní de les administracions n'ha frenat el desenvolupament prioritzant inversions per corones i menystenint les mateixes lògiques territorials, pensant la mobilitat dels nostres municipis més cap a Barcelona que no pas entre ells”. Així doncs, subratllen que el desenvolupament de la “nova xarxa viària no solucionarà la congestió actual, ni disminuirà la contaminació de les poblacions properes. Apostar per una millora de la qualitat de l’aire passa necessàriament per redefinir la mobilitat al Vallès, fent una aposta clara i urgent pel transport públic”, i sentencien “si es continua potenciant carreteres i autopistes amb l’objectiu inassolible de descongestionar la xarxa viària, a més de destruir les àrees naturals i agrícoles del territori estarem empitjorant novament la qualitat de l’aire”.