Montflorit vist des del poblat ibèric de Ca n'Olivé | Cerdanyola.info (JR. URBANO)

 

 

Montflorit és un barri del municipi de Cerdanyola del Vallès característic per estar contingut entre plana i muntanya. El barri està composat, bàsicament, d'habitatges unifamiliars a quatre vents, així com finques de pisos baixos a la zona del Passeig dels Pollancres.