Carrer Montseny la primera quinzena d'abril. | jt

 

 

 

 

  

  

Durant la primera quinzena del mes d'abril, van aparèixer unes branques d'una poda d'arbrat que semblava important. Parlem del carrer Montseny. Prou cèntric.

 

 

 

  

  

Com que a Bellaterra tenim la recollida de deixalles de jardí porta a porta per part de l'ajuntament, molta gent pensava que es tractava d'una recollida més. Gran error.

 

 

 

  

També quan van veure que, per part del servei de recollida, havien deixat reiteradament escrits amb la normativa de com calen dipositar els residus, molta gent pensava que es tractava d'una recollida més. Gran error.