En contra del que marquen la majoria de les estadístiques, a Bellaterra hi ha més homes que dones. | Josep Mateu

 

 

 

  

  

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el gener de 2016, Bellaterra tenia 2.743 persones empadronades. Per tant, representa un 4,76% del total d'habitants de Cerdanyola, situat en 57.543 habitants.

 

 

  

  

Bellaterra té la categoria d'urbanització. A la comunitat hi ha 1.358 dones i 1.385 homes, és a dir, el 49,5% de Bellaterra és de sexe femení i un 50,5% de sexe masculí.