Reproduïm el carnet del soci núm. 8 del Moto Club Bellaterra del 1954. Un document imprès a Tàrrega i signat pel president, secretari (Joan Caldés) i el tresorer. El segell són les quatre barres amb el nom del Club.

 

 

 

  

  

Cal observar les normes d'obligat compliment que reproduïm a continuació:

 

 

  

  

1.- Excursions dies festius.

  

2.- Ajuda mútua a qualsevol lloc.

  

3.- Obeir les ordres de la Junta.

  

4.- Reparacions ràpides.

  

5.- Garatge diari gratis.

  

6.- Rentat setmanal gratis.

  

7.- Rentat extra 5 pessetes (0,03 €)

  

8.- Portar la bandera del Club.

  

9.- Participar en concursos.

  

10.- Assistència a les reunions.