La Generalitat de Catalunya ha licitat la construcció de 15 noves unitats (UT115) per circular per la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El projecte es licita amb un termini de presentació d’ofertes de gairebé 7 mesos i de tres anys per al projecte constructiu, amb un import de 128.000.000 d’euros. 

 

 

L’adquisició d’aquests quinze nous trens, de quatre cotxes, 80 metres de longitud en total, i ample internacional (1,435 m) té per objectiu absorbir el creixement del nombre de viatgers anual motivat per els perllongaments del servei a Terrassa i Sabadell, l’increment de la mobilitat, que ha recuperat la tendència d’abans del 2010, i el transvasament d’usuaris dels serveis de Rodalies Renfe a FGC

 

 

   

A més, l’augment de la flota d’unitats permetrà multiplicar per dos la freqüència de pas en els ramals de Sabadell i Terrassa, passant d’un servei cada 10 minuts en hora punta a un tren cada 5 minuts. També, una major rotació de les unitats en hores de menor rendiment reduint el total de kilòmetres recorreguts per tren i perllongant la seva vida útil. 

 

 

 

Es tracta d’una inversió imprescindible per garantir el confort dels usuaris i mantenir els estàndards de qualitat del servei de la línia Barcelona-Vallès, contribuint alhora a la mobilitat sostenible en aquest corredor clau per a la població i l’economia de la Regió Metropolitana de Barcelona.