Pares | GETTY IMAGES

 

 

 

El cognom patern ja no prevaldrà a partir del proper 30 de juny, quan entra en vigor la reforma del Registre Civil, a l'hora d'inscriure a un fill nounat i els pares hauran de posar-se d'acord en l'ordre dels cognoms.

 

 

La Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia preveu que en la majoria dels casos existirà acord entre el pare i la mare en l'ordre dels cognoms, per la qual cosa no ocasionarà retards ni major volum de treball.

 

 

“S'entén que no implicarà gran diferència quant a la càrrega de treball ni provocarà dilacions doncs és de suposar l'existència d'acord entre els progenitors en la majoria dels casos”, informen fonts del Ministeri de Justícia.

 

 

Des de l'any 2000 es permet inscriure el nen amb el cognom de la mare en primer lloc, si els pares envien una sol·licitud al Jutge encarregat del Registre Civil i una declaració de mutu acord sobre el canvi en l'ordre dels cognoms. Aquest canvi afectava per igual a tots els fills de la parella. Si bé, en cas de no existir consens, es donava preferència per defecte al cognom patern.

 

 

Amb l'entrada en vigor de la nova llei, desapareix l'opció per defecte i s'obliga al fet que els pares facin constar expressament l'ordre dels cognoms en la sol·licitud d'inscripció en el Registre Civil, un canvi que permet “apropar-se més a la igualtat”, segons assenyala a Europa Press la lletrada Anna Salort, especialista en Dret de Família i Dret Civil d'ABA Advocades.