Les esmenes presentades per ERC als Pressupostos Generals de l'Estat per un valor de 22 milions 700 mil euros per a Cerdanyola i Bellaterra han estat tombades per l'acord del PP i Ciutadans.

 

  

Entre aquestes esmenes s'incloïen la re-mediació de l'abocador de Can Planas, la millora de la connexió entre Montflorit i el nucli urbà, la instal·lació de barreres acústiques a l'AP7 que afecten a Bellaterra o la instal·lació de dues boines, una al camp de Fontetes i a l'altra a les pistes de Can Xarau.