[Gràfics a la part inferior] El 2016 el 22’5% de la població catalana es trobava en situació de pobresa o exclusió social. Al Vallès Occidental el nivell de pobresa el 2016 es situa en el 21’4% i cal destacar que entre el 2011 i el 2016 la pobresa extrema va augmentar del 3’5% de la població fins al 7’7%.

 

 

Tot i els lleus indicis de recuperació econòmica i de creació d’ocupació es creen desigualtats més accentuades: persisteix el treball precari, es fa crònic l’atur de llarga durada, creixen les dificultats per conciliar el treball i la vida familiar, es posen de manifest dèficits de la protecció social envers les noves estructures familiars monoparentals i hi ha una manca de polítiques adequades en relació en l’habitatge. Aquest fet ha suposat un augment important de la quantitat de pressupost que els ajuntaments destinen a ajudes socials: entre el 2013 i el 2015 es van augmentar un 36%.

 

 

Per encàrrec del Consell d’alcaldes i alcaldesses, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de l’Observatori comarcal ha elaborat l’informe “Desigualtat i pobresa al Vallès Occidental”, del qual ja se nan presentat les primeres dades. 

 

 

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez ha explicat que “el que ens diu aquest estudi és que estem sortint de la situació de crisi econòmica però sortim pitjor del que vàrem entrar. Sortim més pobres, la pobresa extrema i severa s’està incrementant a la nostra comarca; sortim més desiguals, les desigualtats en els diferents municipis i entre els diferents municipis s’han incrementat durant els últims anys també; i sortim més precaris, la quantitat de treballadors pobres que tenim en aquests moments als 23 municipis de la comarca cada vegada va en augment. 

 

 

Giménez assegura que “volem que aquest estudi interpel.li als ens locals i a la resta d’administracions i estem preparant un paquet de mesures per tal de tornar a posar aquest tema a l’agenda de la comarca. Hem de reformular programes i ajudes i plantejar-ne de nous. Hem de valorar, per exemple com pot afectar la renda garantida a tots aquests col·lectius, també hem de ser conscients que tenim un problema greu amb els salaris i cal que plantegem qüestions decisives en matèria d’habitatge. A més hem de fer un treball conjunt en relació al que estem fent des dels Serveis Socials”.

 

 

El president del Consell creu que “està naixent una nova classe social, en moltes ocasions invisible. Persones que tenen moltes dificultats per accedir a les ajudes, perquè tenen una feina, però els seus ingressos són tant baixos que no tenen un sou que els permeti viure”. 

 

 

Les dades de l’informe revelen que la pobresa afecta més a les dones que als homes. Hi ha dues dades que ho confirmen: al conjunt de la comarca l’afiliació és clarament superior entre els homes (64’4%) que no les dones (58%). I la taxa d’atur de les dones és del 15’5% mentre que la dels homes és de l’11’6%.

 

 

També es confirma que la pobresa afecta més a les persones estrangeres: un 15% de les persones aturades són nouvingudes. I un altre grup especialment afectat és la població infantil: l’11’8% de primària es troben en situació de pobresa severa.