Moment de la presentació dels projectes | Ajuntament de Cerdanyola

 

 

 

Ja se sap on s'invertiran els 200.000 € que el govern municipal va posar a disposició dels cerdanyolencs d'entre 11 i 14 anys. Dimecres 14 de juny els membres del Consell d'Infants i Adolescents, que han treballat amb pràcticament totes les escoles de la ciutat, van anunciar que s'invertirien a millorar les fonts, l'skatepark i diverses places i parcs públics.

 

 

 

Rayan Laarabi, consellera de l'Escola Fontetes, va explicar que tots els infants van coincidir en la necessitat de millorar els parcs i les fonts de la ciutat. A més d'arreglar les fonts ja existents, n'han demanat d'accessibles per a tothom i que aprofitin l'aigua que no es consumeix perquè la beguin els gossos. Es replantejarà la bassa del Parc Cordelles, davant del poliesportiu Xarau, i s'hi farà una font lúdica on els ciutadans s'hi puguin refrescar.