plantes de compostatge i biometanització | CCVO

 

 

 

El Ple del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha celebrat aquest dimarts, dia 20 de juny, la darrera sessió d’aquest curs i durant la qual s’han donat a conèixer novetats respecte diferents instal·lacions comarcals de tractament de residus. D’una banda, s’ha aprovat la pròrroga per un any de la concessió de les Plantes de Compostatge i Biometanització de Can Barba, on es tracta la matèria orgànica que es llença al contenidor marró. Arran de diferents treballs i estudis realitzats l’últim any s’ha constatat que és necessària una remodelació substancial de la planta que permeti donar servei en els propers anys i s’ha optat per prorrogar la concessió a l’actual concessionari – CESPA GR, SA- fins l’estiu del 2018. En aquell moment començaran les obres de remodelació.

 

 

 

Analitzat l’estat de Can Barba, conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, s’ha arribat a la conclusió que la instal·lació necessita un redisseny i que cal substituir la maquinària que ha quedat obsoleta. A partir d’ara es treballarà en el projecte executiu de remodelació de la planta i també en un acord per al finançament de les obres amb l’Agència de Residus de Catalunya. La previsió és poder començar les obres el segon semestre de 2018 i que tinguin una durada d’aproximadament d’un  any.

 

 

 

Fins a l’estiu de 2018, els municipis podran seguir portant la matèria orgànica a Can Barba. Tanmateix, durant els mesos que calgui tancar-la per les obres, el Consorci plantejarà als municipis plantes alternatives on poder portar la matèria orgànica. En la sessió plenària d’avui també s’ha aprovat l’actualitzaciór del preu públic del servei que es presta a la Planta i que queda establert en 56,16 €/tona, a partir del proper 1 de juliol de 2017.