La targeta T-Dia ja té una validesa de 24 hores, a comptar des del moment de la seva primera validació. Fins ara, la vigència d’aquest títol unipersonal de transport integrat finalitzava coincidint amb l’acabament del servei del mateix dia en què s’usava, tant si es comprava al matí com a la tarda. Per tant, això comportava una limitació al viatger segons el moment del dia en què comencés a utilitzar la targeta.

 

 

La T-Dia permet realitzar un nombre il·limitat de viatges durant una jornada, d’una a sis zones tarifàries. És, per tant, una targeta pensada per al viatger ocasional o turista, que la veu com una molt bona opció a l’hora de moure’s amb transport públic a l’àrea de Barcelona, atès que integra els diversos serveis regulars ferroviaris (Metro, FGC, Rodalies, Tramvia) i d’autobús (urbà, metropolità i interurbà). Donada aquesta realitat, l’ATM en millora ara les prestacions, estenent la validesa del títol a 24 hores a partir de la primera validació.

 

 

Durant el 2016, el sistema tarifari integrat va comptabilitzar més de 180.000 unitats de T-Dia venudes.