Pels serveis de comunicació es demanarà el carnet de pilot de drons | Cedida

 

 

 

La darrera Junta de Veïns del mes de juliol a l'EMD de Bellaterra es proposava aprovar 5 punts. Un primer referent a la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Cerdanyola i l'EMD de Bellaterra, dues ordenances fiscals i dos plecs de clàusules administratives referents a la contractació dels serveis de manteniment i jardineria i, en segon lloc, respecte a la contractació del servei d'administració i comunicació de l'EMD.

 

 

En l'apartat de mocions Convergència Democràtica presentava una petició per millorar les infraestructures urbanes i la neteja viària i de terrenys. El grup d'Esquerra Republicana en presentava tres. Una per donar difusió als plens de l'EMD de Bellaterra, una segona referent al web de transparència i la tercera per l'ús de la llengua catalana en els documents i informes públics de l'EMD.

 

 

Els punts que van generar més debat van ser els plecs de contractació, tant pel manteniment i jardineria, com pel servei de comunicació de l'EMD. El punt del conveni va quedar retirat per buscar el consens amb l'Ajuntament.