En l’últim número de l’òrgan de propaganda de l’EMD de Bellaterra apareixen informacions força interessants.

Una fa referència al projecte d’ampliació de la calçada de la C-58, que, per entendre’ns, és l’autopista de Barcelona a Sabadell i Terrassa i nord enllà. Si la informació és certa, sembla que ens trobem amb un nou cas d’obra publica inútil, com ho ha estat el bus VAO (Vehicles d’Alta Ocupació) un cas patètic de dispendi que figurarà en els llibres de l’inútil, o, ja fa molts anys, el desdoblament de la mateixa autopista un tram de més a munt en direcció Barcelona en la connexió de la B-30. Aleshores alguna ment preclara va dir que desdoblant l’accés hi hauria més fluïdesa, però el cert és que tal desdoblament moria a l’autopista, i no pas el d’un carril sinó els dos, sense que el desdoblament tingués solució de continuitat. 

Resultat, tots els cotxes que arribaven de la B-30 es veuen obligats a incorporar-se als carrils de l’autopista provocant retencions i més d’un accident.

Ara volen crear 2 nous carrils que no resoldran el veritable problema, i que no és altre que l’enllaç de la C-58 am la B-30. És precisament aquest enllaç el que produeix les retencions. 

Pel que fa a la descongestió del “poble” (i ho poso entre cometes perquè Bellaterra no és un poble, per molt que s’entestin els de l’EMD) els qui cada matí anem a treballar a Barcelona sabem que la gran majoria de cotxes que travessen Bellaterra es dirigeixen a Sant Cugat. Pocs fan el gir per anar en direcció a la B-30. Segurament que, a mes d’evitar els embussos de l’enllaç abans esmentat, també volen evitar el gir que cal fer en la cruïlla de la B-30 amb la BV1414 (que és la carretera que travessa Bellaterra). I vet aquí que és precisament en aquesta cruïlla que Bellaterra té un gran problema. 

Sorprèn veure com en els altres creuaments de la B-30 en direcció a Tarragona (per entendre’ns) s’han construït sengles rotondes a banda i banda, tot i que els nivells de circulació en aquest indrets no són tan densos com en el creuament de Bellaterra. Algú pot dir que les cases primeres del barri no permeten fer rotondes semblants. És cert, però si que es podria fer una sola rotonda flotant per damunt de l’AP-7. Quina vella obra seria i quan ho agrairíem els que, soferts, tornem a casa a mitja tarda i hem de trigar vora 10 minuts per entrar a Bellaterra.

I mentre esperem que una ment preclara plantegi aquesta obra d’enginyeria, què tal si es programen els semàfors d’una manera més intel·ligent? Només cal que els qui tenen aquesta potestat s’estiguin un dia observant els fluxos del vehicles per entendre del que parlo.