Marta Caus, farmacèutica | M. Caus

 

 

L'EMD de Bellaterra es va crear el 5 de novembre del 2009 i va entrar en funcionament el Juliol del 2010. Per tal de celebrar aquesta data, reproduïm diferents escrits de representants d'entitats, comerciants i polítics

 

 

 

 

Marta Caus

Farmacèutica

 

 

 

Jo fa poc més de 7 anys vaig arribar a la farmàcia de Bellaterra i uns mesos més tard ja es va constituir la EMD. Del període anterior jo no en puc dir res. Però d’aquests 7 anys transcorreguts diria que Bellaterra s’ha fet més poble i s’ha anat despertant cada cop més com a comunitat.

 

 

Bellaterra s’ha fet més poble i s’ha anat despertant

 

 

Crec que Bellaterra, més ben dit, els bellaterrencs, es mereixen poder decidir el que els hi convé com a poble i gaudir de tots els serveis com qualsevol altre. Però penso que per la part sanitària és molt necessari poder comptar amb un CAP i espero que es faci realitat ben aviat.

 

 

És molt necessari poder comptar amb un CAP

 

 

Finalment només em queda felicitar als bellaterrencs per el que han aconseguit i transmetre el meu agraïment a tots ells.