Els mesos de màxima incidència de gastroenteritis aguda és entre els mesos d’octubre a maig | http://www.paresinens.cat

 

 

 

Acaba de començar l’estiu i ja tenim aquí “la passa”! La “passa” de l’estiu, pensareu, perquè de “passes” n’hi ha tot l’any, oi? Doncs, sí, és així. De fet, els mesos de màxima incidència de gastroenteritis aguda és entre els mesos d’octubre a maig. I és normal que un nen tingui més d’un episodi a l’any, sobretot durant els 5 primers anys.

 

 

La gastroenteritis (GEA) és una infecció del sistema digestiu, la majoria de vegades per virus, el més freqüent, el Rotavirus, però també pot ser deguda a una infecció per bacterisels més coneguts, el Campylobacter jejuni i la Salmonella spp.

 

 

El símptoma principal és la diarrea, tot i que sovint va precedida o s’acompanya durant les primeres 12-24 hores de vòmits. Altres símptomes són dolor abdominal (recargolaments), febre, mal de cap, malestar o dolor a tot el cos, i el nen sol perdre la gana.

 

 

És una malaltia molt contagiosa i per això en llenguatge popular se l’anomena “la passa”.